پسته ممتاز و صادراتی ناتس کالا

نمایش دادن همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

پسته کله قوچی ممتاز ناتس کالا – 1000 گرم

259,000 تومان

پسته اکبری ممتاز ناتس کالا – 500 گرم

129,000 تومان

پسته اکبری ممتاز ناتس کالا -پک یک کیلویی

265,000 تومان

پسته کله قوچی ناتس کالا – 500 گرم

125,000 تومان

پسته کله قوچی ناتس کالا(جار شیشه ای)

95,000 تومان

پسته احمد آقایی خندان ناتس کالا – پک یک کیلویی

255,000 تومان

پسته اکبری ممتاز ناتس کالا ( جار 400 گرم)

125,000 تومان

پسته کله قوچی ناتس کالا ( جار استوانه 350 گرم)

99,000 تومان

پسته احمد آقایی خندان ناتس کالا ( جار استوانه 400 گرم)

99,000 تومان

پسته احمدآقایی ناتس کالا(جار 350 گرم)

90,000 تومان

پسته احمدآقایی خندان ناتس کالا( 500 گرم)

129,000 تومان