خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (10 کیلو -عمده)

400,000 تومان 380,000 تومان

شکلات تلخ ۱۰۰ درصد اکسلنس لینت – lindt

125,000 تومان 109,000 تومان

چای ایرانی سرگل بهاره کرنلو ناتس کالا (کارتن 2کیلو -عمده)

370,000 تومان 350,000 تومان

شکلات تلخ ۹۹ درصد اکسلنس لینت – lindt

125,000 تومان 110,000 تومان

شکلات تلخ 85 درصد اکسلنس لینت – lindt

125,000 تومان 99,000 تومان

کشمش سایه خشک طبیعی کرنلو ناتس کالا (یک کیلو )

90,000 تومان 85,000 تومان

فندق ایرانی با پوست ناتس کالا ( خام ۵۰۰ گرم)

140,000 تومان 120,000 تومان

شکلات تلخ 70 درصد اکسلنس لینت – lindt

120,000 تومان 99,000 تومان

خرما پیارم رنگ روشن کرنلو ناتس کالا (کارتن 2 کیلویی)

140,000 تومان 115,000 تومان

عسل طبیعی موم دار ناتس کالا ( با موم خود بافت 500 گرم )

125,000 تومان 115,000 تومان

خرما ربی صادراتی کرنلو (کارتن 2500 گرم)

220,000 تومان 190,000 تومان

عسل طبیعی کنار ناتس کالا ( جار شیشه ای یک کیلویی)

270,000 تومان 245,000 تومان

لواشک ترش آلو قرمز جنگلی کرنلو ناتس کالا (300 گرم)

80,000 تومان 75,000 تومان

خرما کبکاب کرنلو ناتس کالا ( 1150 گرم)

70,000 تومان 65,000 تومان

خرمالو خشک ممتاز کرنلو ناتس کالا (300 گرم )

120,000 تومان 110,000 تومان

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا – ۵۰۰ گرم

65,000 تومان 55,000 تومان

خرما پیارم طلایی کرنلو ناتس کالا (کارتن 5 کیلویی)

250,000 تومان 200,000 تومان

مغز فندق صادراتی ناتس کالا (جار شیشه ای200 گرم)

120,000 تومان 110,000 تومان

سبزی گشنیز خشک کرنلو ( 500 گرم)

120,000 تومان 105,000 تومان

سبزی شوید خشک اعلاء عمده ناتس کالا (5 کیلویی )

900,000 تومان 799,000 تومان

شکلات تلخ 90 درصد اکسلنس لینت – lindt

125,000 تومان 109,000 تومان

خرما پیارم طلایی کرنلو ناتس کالا( 1000 گرم )

75,000 تومان 65,000 تومان

سبزی شنبلیله خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 500 گرم)

120,000 تومان 109,000 تومان

سبزی شوید خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا(500 گرم )

125,000 تومان 115,000 تومان

خرما سایر صادراتی (استعمران – 500 گرم)

55,000 تومان 49,000 تومان

آلو خشک طبیعی و آفتاب خشک ناتس کالا ( 1000 گرم خالص)

120,000 تومان 110,000 تومان

سبزی خشک آش ممتاز کرنلو ناتس کالا (150 گرم)

50,000 تومان 45,000 تومان

سبزی نعنا خشک ممتاز ناتس کالا (یک کیلو – عمده)

155,000 تومان 145,000 تومان

سبزی شوید خشک ممتاز ناتس کالا (یک کیلو )

170,000 تومان 149,000 تومان