زعفران (7)

خرما (6)

پسته (3)

کشمش (7)

گردو (3)

بادام (3)

سبزي خشك (2)

چاي (3)

فندق (2)

ادويه (2)

برنج (1)

حبوبات (1)

عناب (2)

آلو خشک (1)

زرشک (1)

عسل (2)

گل محمدی (1)

شیره و روغن ها (3)