نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

چای سبز ممتاز ایرانی کرنلو (۲۰۰ گرم)

تماس بگیرید

چای قلم ممتاز ایرانی کرنلو (۱۰۰ گرم)

تماس بگیرید

چای سبز ممتاز ایرانی کرنلو (700 گرم)

تماس بگیرید

چای قلم ممتاز طبیعی ایرانی کرنلو (کارتن 2 کیلو – عمده )

تماس بگیرید

چای ایرانی سرگل بهاره ممتاز کرنلو ( 150 گرم)

تماس بگیرید

چای شکسته ممتاز ایرانی کرنلو ( 500 گرم)

تماس بگیرید

چای دستی طبیعی ایرانی کرنلو ( 100 گرم)

تماس بگیرید

چای سبز ممتاز ایرانی و صادراتی کرنلو (2 کیلو)

تماس بگیرید