نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

برنج ایرانی هاشمی ممتاز ناتس کالا (جار استوانه 700 گرم)

45,000 تومان

برنج ایرانی هاشمی ممتاز ناتس کالا (یک کیلو)

49,000 تومان

برنج ایرانی هاشمی ممتاز ناتس کالا (2 کیلو)

97,000 تومان

برنج ایرانی هاشمی ممتاز ناتس کالا (4.5 کیلو)

230,000 تومان

برنج ایرانی طارم ناتس کالا (100 کیلو – عمده)

3,900,000 تومان

برنج ایرانی هاشمی ناتس کالا ( 100 کیلو- عمده)

4,000,000 تومان

برنج ایرانی هاشمی ممتاز ناتس کالا (10 کیلو)

480,000 تومان

برنج ایرانی طارم ناتس کالا – 10 کیلویی

480,000 تومان

برنج ایرانی طارم ممتاز ناتس کالا ( 4500 گرم)

240,000 تومان