نمایش دادن همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

پسته کله قوچی ممتاز کرنلو ناتس کالا – 1000 گرم

550,000 تومان

پسته اکبری ممتاز کرنلو ناتس کالا – 500 گرم

270,000 تومان

پسته اکبری ممتاز ناتس کالا -پک یک کیلویی

550,000 تومان

پسته کله قوچی ناتس کالا – 500 گرم

285,000 تومان

پسته احمد آقایی خندان ناتس کالا ( جار استوانه 400 گرم)

250,000 تومان

پسته کله قوچی ناتس کالا(جار شیشه ای)

195,000 تومان

پسته احمد آقایی خندان ناتس کالا – پک یک کیلویی

480,000 تومان

پسته اکبری ممتاز ناتس کالا ( جار 400 گرم)

240,000 تومان

پسته کله قوچی ناتس کالا ( جار استوانه 350 گرم)

200,000 تومان

پسته احمدآقایی کرنلو ناتس کالا(جار 350 گرم)

200,000 تومان

پسته احمدآقایی خندان کرنلو( 500 گرم)

260,000 تومان