قیمت خرید ریحان خشک عمده در بازار سبزیجات dried basil wholesale price ریحون خانگی صادراتی

ریحان خشک یا تازه

ریحان گیاه معطر ، پرکاربرد و از گونه نعناها میباشد. عمده مصرف این گیاه در بسیاری از کشورها استفاده در ترکیب سبزی ...

ادامه مطلب