نمایش دادن همه 28 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (5کیلو -عمده)

تماس بگیرید

خرما پیارم مشکی کرنلو ناتس کالا (2 کیلویی عمده)

400,000 تومان 375,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی کرنلو ناتس کالا ( 1000 گرم )

75,000 تومان

خرما پیارم طلایی کرنلو ناتس کالا (کارتن 2 کیلویی)

تماس بگیرید

خرما پیارم مشکی متوسط کرنلو ناتس کالا – 2500 گرم

تماس بگیرید

خرما پیارم مشکی کرنلو – 1500 گرم

تماس بگیرید

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا – ۵۰۰ گرم

65,000 تومان

خرمای مضافتی صادراتی ناتس کالا(550 گرم)

60,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (جار استوانه)

70,000 تومان

خرما پیارم مشکی کرنلو (350 گرم)

75,000 تومان

خرما پیارم طلایی کرنلو ناتس کالا (کارتن 5 کیلویی)

تماس بگیرید

خرما سایر صادراتی (استعمران – 1000 گرم)

80,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 10 کیلویی (عمده)

تماس بگیرید

خرما پیارم لوکس ناتس کالا ( جار ۳۵۰ گرم)

110,000 تومان

خرما سایر بی هسته صادراتی ( 500 گرم)

75,000 تومان 65,000 تومان

خرما پیارم بدون هسته کرنلو – 500 گرم

تماس بگیرید

خرما سایر صادراتی کرنلو ( 2500 گرم)

135,000 تومان 125,000 تومان

خرما پیارم طلایی کرنلو ناتس کالا( 1000 گرم )

تماس بگیرید

خرما پیارم طلایی کرنلو – 500 گرم

80,000 تومان

خرما سایر صادراتی (استعمران – 500 گرم)

55,000 تومان 49,000 تومان

خرما پیارم مشکی کرنلو ناتس کالا (100 گرم)

20,000 تومان

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا (100 گرم )

15,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا ( 100 گرم )

10,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا (2/5 کیلو -عمده)

تماس بگیرید

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا (جار استوانه ۵۰۰ گرم)

70,000 تومان

خرما زاهدی ممتاز کرنلو ناتس کالا (عمده کارتن 2/5 کیلو)

170,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا(5 کیلو -عمده)

تماس بگیرید

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 20 کیلویی (عمده)

تماس بگیرید