نمایش دادن همه 27 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (10 کیلو -عمده)

400,000 تومان 380,000 تومان

خرما پیارم مشکی کرنلو ناتس کالا 5 کیلویی (عمده)

850,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی کرنلو ناتس کالا ( 1000 گرم )

64,000 تومان 59,000 تومان

خرما پیارم رنگ روشن کرنلو ناتس کالا (کارتن 2 کیلویی)

140,000 تومان 115,000 تومان

خرما پیارم مشکی متوسط کرنلو ناتس کالا – 2500 گرم

250,000 تومان

خرما پیارم مشکی کرنلو – 1500 گرم

149,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (جار استوانه)

55,000 تومان

خرما پیارم مشکی کرنلو (350 گرم)

60,000 تومان

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا – ۵۰۰ گرم

65,000 تومان 55,000 تومان

خرما پیارم طلایی کرنلو ناتس کالا (کارتن 5 کیلویی)

250,000 تومان 200,000 تومان

خرمای مضافتی صادراتی ناتس کالا(550 گرم)

60,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 10 کیلویی (عمده)

تماس بگیرید

خرما پیارم لوکس ناتس کالا ( جار ۳۵۰ گرم)

80,000 تومان

خرما پیارم بدون هسته کرنلو – 500 گرم

75,000 تومان

خرما سایر صادراتی کرنلو ( 2500 گرم)

120,000 تومان

خرما پیارم طلایی کرنلو ناتس کالا( 1000 گرم )

75,000 تومان 65,000 تومان

خرما پیارم طلایی کرنلو – 500 گرم

50,000 تومان

خرما سایر صادراتی (استعمران – 1000 گرم)

59,000 تومان

خرما سایر صادراتی (استعمران – 500 گرم)

55,000 تومان 49,000 تومان

خرما پیارم مشکی کرنلو ناتس کالا (100 گرم)

20,000 تومان

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا (100 گرم )

15,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا ( 100 گرم )

10,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا (2/5 کیلو -عمده)

240,000 تومان 225,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا (جار استوانه ۵۰۰ گرم)

65,000 تومان

خرما زاهدی ممتاز کرنلو ناتس کالا (عمده کارتن 2/5 کیلو)

129,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا(5 کیلو -عمده)

425,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 20 کیلویی (عمده)

تماس بگیرید