نمایش دادن همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (5کیلو -عمده)

تماس بگیرید

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا ( ۵۰۰ گرم )

تماس بگیرید

خرما پیارم مشکی کرنلو ناتس کالا (2 کیلویی عمده)

تماس بگیرید

خرمای مضافتی صادراتی ناتس کالا(550 گرم)

تماس بگیرید

خرما پیارم مشکی کرنلو (350 گرم)

تماس بگیرید

خرما سایر صادراتی (استعمران – 1000 گرم)

تماس بگیرید

خرما سایر بی هسته صادراتی ( 500 گرم)

تماس بگیرید

خرما کلوته ممتاز کرنلو – کارتن 2500 گرم

تماس بگیرید

خرما کلوته ممتاز کرنلو – 500 گرم

تماس بگیرید

خرما شاهانی کرنلو – 2500 گرم خالص

تماس بگیرید

خرما شاهانی کرنلو – 500 گرم خالص

تماس بگیرید

خرما سایر صادراتی کرنلو ( 2500 گرم)

تماس بگیرید

خرما آلویی ممتاز کرنلو ناتس کالا (500 گرم)

تماس بگیرید

خرما سایر صادراتی (استعمران – 500 گرم)

تماس بگیرید

خرما پیارم مشکی کرنلو ناتس کالا (100 گرم)

تماس بگیرید