نمایش دادن همه 30 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

سبزی ریحان خشک ممتاز کرنلو (200 گرم)

58,000 تومان

سبزی شوید خشک اعلاء ناتس کالا (1000 گرم )

210,000 تومان

سبزی گشنیز خشک کرنلو ( 500 گرم)

120,000 تومان 115,000 تومان

سبزی اسفناج خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 150 گرم )

65,000 تومان 58,000 تومان

سبزی تره خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 150 گرم)

58,000 تومان

سبزی شوید خشک ممتاز ناتس کالا – جار استوانه 150 گرم

65,000 تومان 59,000 تومان

سبزی نعنا خشک ممتاز ناتس کالا (یک کیلو – عمده)

155,000 تومان

سبزی شوید خشک کرنلو ناتس کالا ( پک 150 گرم )

50,000 تومان

سبزی شنبلیله خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا ( یک کیلو)

180,000 تومان

سبزی شنبلیله خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 200 گرم)

58,000 تومان

سبزی مرزه خشک طبیعی ناتس کالا (500 گرم)

130,000 تومان 115,000 تومان

سبزی گشنیز خشک کرنلو ( 200 گرم)

58,000 تومان

سبزی قورمه خشک کرنلو ناتس کالا – 500 گرم

130,000 تومان 115,000 تومان

سبزی خشک سوپ ممتاز کرنلو (150 گرم )

60,000 تومان 55,000 تومان

سبزی خشک دلمه اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 500 گرم)

130,000 تومان 115,000 تومان

سبزی خشک کوکو اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 500 گرم)

125,000 تومان

سبزی ریحان خشک ممتاز کرنلو (500 گرم)

135,000 تومان 115,000 تومان

سبزی ترخون خشک کرنلو ناتس کالا – 500 گرم

130,000 تومان 119,000 تومان

سبزی اسفناج خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 500 گرم )

125,000 تومان 114,000 تومان

سبزی تره خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 500 گرم)

130,000 تومان 119,000 تومان

سبزی شوید خشک اعلاء عمده ناتس کالا (5 کیلویی )

900,000 تومان

سبزی ترخون خشک کرنلو ناتس کالا – 150 گرم

58,000 تومان

سبزی قورمه خشک کرنلو ناتس کالا – 150 گرم

55,000 تومان

سبزی خشک دلمه اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 150 گرم)

55,000 تومان

سبزی خشک کوکو اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 150 گرم)

55,000 تومان

سبزی شنبلیله خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا ( 500 گرم)

130,000 تومان 115,000 تومان

نعنا خشک اعلاء ناتس کالا (500 گرم)

125,000 تومان 110,000 تومان

سبزی شوید خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا(500 گرم )

135,000 تومان 125,000 تومان

سبزی شوید خشک اعلاء کرنلو (200 گرم )

65,000 تومان 60,000 تومان

سبزی نعنا خشک اعلاء کرنلو ناتس کالا (2 کیلو – عمده)

350,000 تومان