نمایش دادن همه 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (10 کیلو-عمده)

350,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا ( ۵۰۰ گرم )

39,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 5 کیلویی (عمده)

490,000 تومان

خرما پیارم لوکس ناتس کالا ( 500 گرم )

65,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (جار استوانه)

35,000 تومان

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا – ۵۰۰ گرم

35,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا ( 1000 گرم )

55,000 تومان

خرما خاصویی ریزه صادراتی ناتس کالا (5 کیلو -عمده)

275,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 10 کیلویی (عمده)

900,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا -جار استوانه ۵۰۰ گرم

35,000 تومان

خرما زاهدی ممتاز ناتس کالا 5 کیلویی

185,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا 10 کیلو (عمده)

500,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 20 کیلویی (عمده)

1,590,000 تومان