نمایش دادن همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (10 کیلو-عمده)

350,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا ( ۵۰۰ گرم )

40,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 5 کیلویی (عمده)

490,000 تومان 470,000 تومان

خرما پیارم لوکس ناتس کالا ( 500 گرم )

65,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا (جار استوانه)

35,000 تومان

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا – ۵۰۰ گرم

35,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 10 کیلویی (عمده)

900,000 تومان

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا (پک 1000 گرم )

60,000 تومان

خرما خاصویی صادراتی ناتس کالا (100 گرم )

5,000 تومان

خرما زاهدی صادراتی ناتس کالا ( 100 گرم )

3,100 تومان

خرما خاصویی ریزه صادراتی ناتس کالا (5 کیلو -عمده)

275,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا -جار استوانه ۵۰۰ گرم

35,000 تومان

خرما زاهدی ممتاز ناتس کالا (5 کیلو)

200,000 تومان 180,000 تومان

خرما خاصویی ممتاز ناتس کالا(5 کیلو -عمده)

300,000 تومان 250,000 تومان

خرما پیارم صادراتی ناتس کالا 20 کیلویی (عمده)

1,800,000 تومان 1,700,000 تومان